İletişim | 0 266 373 09 99 | 0 544 661 17 86 |

Bilnex Dynamic

BILNEX DYNAMIC - TİCARİ YÖNETİM SİSTEMİ ( TİCARİ PROGRAM )
Orta ve büyük ölçekli ticari işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilmiş bir ticari program ya da diğer adıyla ticari yazılım paketidir.Versiyon 2 ve versiyon 3 sürümleri bulunmaktadır. Programın genel özellikleri ve modül detayları aşağıda anlatılmıştır.
Stok ve depo işlemleri
Günümüzde stok takibi ve stok yönetimi kavramları bir işletmenin olmazsa olmazıdır. Bilnex Dynamic Ticari Programı Stok modülu aracılığı ile malın irsaliye ya da fatura ile işletmeye girişi, işletme içerisinde üretime sevki, işletme içerisinde sarf ve tüketimi, depolar arası sevk fişleri ile depo bakiyelerinin takibi işlemlerini yapabilirsiniz..muhasebe programı
Bilnex Dynamic Ticari Programı ile stokları ana grup, alt grup, üretici, reyon, tedarikçi, ürün sorumlusu bazında gruplandırarak takip edebilirsiniz.
Bilnex Dynamic Ticari Programı ile bir stok için sınırsız sayıda firma tanımı yapabilir, cari kartlara ya da cari gruplarına özel fiyat tanımlayabilirsiniz.
Minimum, maksimum stok seviyesi uyarıları ile depo bazında veya genel uyarılar ile işletmenin ihtiyaçfazlası stok alması veya stokların bitmeden uyarılması, istenirse işlemi durdurmasını sağlayabilirsiniz.
Bilnex Dynamic Ticari Program da sınırsız sayıda depo tanımlayabilir, stok maliyetlerini depolar bazında Fifo, Lifo, Ortalama Maliyet ve son Alış Fiyatı gibi envanter yöntemlerine göre raporlayabilirsiniz.
Fiyat değişikliği işlemleri ile grup bazında ya da tek tek fiyat değişikliği işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.
Mal alışlarınızda değişen alış fiyatlarınıza % kar ekleyerek satış fiyatlarınızı hesaplatabilir veya stok satış ve alış fiyatlarını formül vererek istenilen kriterlerde yeniden düzenleyebilirsiniz.
Alışta ve satışta miktar ya da tutar bazında ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) ve özel maliyetleri hesaplayabilirsiniz.
Sayım İşlemleri
Bilnex Dynamic Ticari Program Sayım modülu aracılığı ile belirli dönemlerde bilgisayarınızdaki stok miktarı ile fiziksel stok miktarını depolar bazında eşitleyebilirsiniz.
Sayım kesinleştirme işleminden sonra oluşacak sayım fark fişlerinde kullanılacak envanter yöntemini (Fifo, Lifo, Ortalama vb.) belirleyebilirsiniz.
Her türlüsayım cihazı ile yapmış olduğunuz sayımı, otomatik olarak ticari programınıza aktarabilirsiniz.
Barkod işlemleri ve otomatik barkod basımı
Bilnex Dynamic Ticari Program barkod basım modülu ile bir ürün için sınırsız sayıda barkod tanımlayabilir, tanımlı barkodları stok birimleri ile ilişkilendirebilirsiniz.
Otomatik barkod standardı kontrolüyapılarak hatalı barkod girişini engelleyebilir, stoklarınıza istenilen standartta otomatik barkod üretebilirsiniz.
Stoklarla ilgili her türlu işlemde, barkod ve RFID teknolojileri ile işlem yapabilirsiniz.
Stoklarınız için istenilen ebatta barkod etiket dizaynı ya da raf etiketi dizaynı yapabilir ve her türlübarkod etiket yazıcısından çıktılarınızı alabilirsiniz.
Bilnex Dynamic Ticari Program ile mal alış evrakları ya da fiyat değişikliği evraklarından otomatik barkod basımı işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.
Barkod basım ekranında, yalnızca mevcut stoklara, elinizde bulunan miktarları kadar otomatik barkod basılmasını sağlayabilirsiniz.
Özellik bazında stok takibi ve seri no takibi .muhasebe programı
Aynı özellikte stokların takibi için özellik grupları oluşturabilir (örneğin kalınlık, ebat, renk, beden, kavala vb.) ve program genelinde giriş ve çıkış işlemlerinde özellik detaylı giriş ve çıkış yapabilirsiniz.
Özellik detaylı barkod tanım işlemi yapabilirsiniz.
Stok özellik kartları ile fiyat listelerinizi ve ürün resimlerini ilişkilendirebilirsiniz.
Stok giriş ve çıkış işlemlerinde seri no ve garanti süresi bazında takip işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
Stoklar için giriş ve çıkışlarda otomatik seri no oluşturabilirsiniz.
Seri no uygulaması ile izlenebilirlik, satış sonrası süreçte müşteri memnuniyeti sağlanmaktadır.
Cari hesap ve personel cari işlemleri takibi
Cari hesap takibi
Bilnex Dynamic Ticari Programı ile Müşteri, cari ve cari diğer hesaplarda oluşan borçve alacak bakiyeleri, vade günleri ya da gecikmeleri ile basit faiz ya da banka yöntemi ile faiz hesabı, ister yaşlandırma ister özel hesap dönemi ile takip işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.
Cari hesapların takibini ister yerel para birimi(TL), ister cari kart dövizi, isterseniz de işlem dövizi bazında takip işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.
Cari hesapları bölge, grup, sektör özel kod bazında gruplandırarak takip edebilirsiniz.
Cari hesap risk kontrollerini tanımlayıp, aşılması durumunda sistem tarafından ikaz edilebilir ya da işlemi durdurabilirsiniz..muhasebe programıü
Cari kartları listesi üzerinden doğrudan carilerin hareketlerine ulaşabilir ve istenilirse doğrudan değiştirilebilmektedir. Hareketlere, ekstrelere, dönemsel analizlere, kart dövizi ve işlem dövizi toplamlarına ulaşabilirsiniz.
Cari kartları listesi üzerinden tahsilat - ödeme ya da alış - satış faturaları işlemini yapabilirsiniz.
Cari kart üzerine carinin genel bilgileri, iletişim bilgileri, banka hesap bilgileri, birden fazla adres bilgisi, birden fazla yetkili bilgisi vb. girebilirsiniz.
Tahsilat makbuzlarında herhangi bir döviz cinsi ile yapılan tahsilatın (örneğin TL) carinin farklı bir işlem dövizi bakiyesini (örneğin EURO) kapatmasını sağlayabilirsiniz.
Rota takibi modülü
Rota takip modülu aracılığı ile satış ve dağıtım yapan plasiyerlerinizin güzergâhlarını belirleyerek, hangi rotalara uğraması gerektiğini düzenleyebilir, bu güzergâhları el terminallerinde kullanabilirsiniz.
Rota bazında tahsilat raporu ve cari raporları dökümüalabilirsiniz.
Vermiş olduğunuz tarih aralığında otomatik rota planı oluşturabilir ve raporlayabilirsiniz.
Bu rota planında önceden cari kartlarda tanımladığınız ziyaret türüne göre günlük, haftalık, aylık rota planını oluşturabilirsiniz.
Personel carileri işlem takibi
Bilnex Dynamic Ticari Program
Personel cari işlemleri modülu ile personellerin maaş, avans, prim işlemlerinin takibini gerçekleştirebilirsiniz.
Personel ücret tahakkuk ekranı ile personel kartında tanımlı ücretin her ay otomatik olarak virman dekontu ile personel cari hesabına alacak tahakkuku sağlanmaktadır.
Personel kartında tanımlı prim sistemine gören (oran bazında, tutar bazında, basamaklı, satış miktarına göre tutar bazında vb.) otomatik prim tahakkuk işlemi gerçekleştirilebilmektedir.
Personel prim raporu, ekstre raporu ve durum raporları alınabilmektedir
Alış ve satış işlemleri takibi
Satın alma istekleri
Bilnex Dynamic Ticari Program ile Departmanlar bazında işletmeniz içindeki satın alma isteklerinizi ürün bazında takip edebilirsiniz.
Satın alma istekleriniz üretim, satış ve içkullanım gibi gruplara ayırabilirsiniz.
Satın alma isteklerinize geçerlilik başlangıçve bitiş tarihleri belirleyebilir ve onaylama mekanizmasını bu işlemlerde çalıştırabilirsiniz.
Satın alma işlemlerini talep, sipariş, irsaliye, fatura evraklarına otomatik olarak aktarabilirsiniz.
Alınan verilen teklifler
Bilnex Dynamic Ticari Program Teklif evrakları aracılığı ile teklifler düzenleyebilirsiniz.
Satın alma isteklerinden tekliflere aktarım yapabilir, gerçekleşen gerçekleşmeyen tekliflerinizi raporlayabilirsiniz.
Teklif evrakları dizaynı ile her işletmeye özel teklif çıktıları tasarlayabilir, teklifleri otomatik olarak e-mail olarak gönderebilirsiniz.
Teklif evraklarında sipariş, irsaliye ve faturaya otomatik aktarım işlemleri yaparak, evrakların yeniden girilmesini engellemiş olursunuz.
Teklif onay mekanizması aracılığı ile onaylanan onaylanmayan tekliflerinizin takibini yapabilirsiniz.
Sipariş ve irsaliye takibi
Bilnex Dynamic Ticari Program Müşterilerinizden almış olduğunuz siparişleri ve sizin tedarikçilere (satıcılara) vermiş olduğunuz siparişlerinizi detaylı olarak takip edebilirsiniz.
Siparişlerinizin tamamı tek irsaliye / fatura ile ya da ayrı ayrı tarihlerde ve ayrı ayrı irsaliye / fatura ile teslimat işlemi yapabilirsiniz..muhasebe programı
Sisteminizde birden fazla seferde teslimat işlemi yapılan siparişlerin teslim edilen adedini ve kalan adedini takip edebilir, tamamlanmayacak olan siparişleri otomatik olarak kapatabilirsiniz.
Stok bazında farklı ödeme planı, KDV, departman depo, iskonto takibi yapabilirsiniz.
Siparişten irsaliye, irsaliyeden faturaya otomatik aktarım işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.
İrsaliye fatura bağlantısı aracılığı ile faturası gelmemiş irsaliyelerin raporunu rahatlıkla alabilirsiniz.
İrsaliyelerde farkı teslimat adresleri seçebilir, istediğiniz adres üzerinden irsaliye çıktısı alabilirsiniz.
Satın alma ve satış sözleşmesi
Bilnex Dynamic Ticari Program Satın alma ve satış sözleşmeleri aracılığı ile tedarikçi ve müşterileriniz ile yapmış olduğunuz sözleşmelerinizi takip edebilirsiniz.
Bu sözleşmeler aracılığı ile sözleşmenin geçerlilik başlangıc ve bitiş tarihi, vade tarihi takibi, miktar takibi, ürün bazında birden fazla iskonto takibi gibi tanımları rahatlıkla yapabilir, irsaliye ya da faturada bu değerlerin dışına çıkılması durumunda Bilnex Dynamic Ticari Program sizi uyarmasını ya da işlemi durdurmasını sağlayabilirsiniz.
Satın alma ve satış fişlerinden sipariş, irsaliye ya da faturaya otomatik olarak aktarım işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
Satın alma ve satış sözleşmeleri aracılığı ile kullanıcı hatasından kaynaklanabilecek hataların önüne geçilerek Bilnex Dynamic Ticari Programın daha hızlı ve optimum kullanılmasını sağlayabilirisiniz.
Fatura
Bilnex Dynamic Ticari Program Faturada stok, hizmet, masraf ve demirbaşların ayrı ayrı ya da birlikte girişini yapabilir, her kalem için ayrı ayrı depo, ayrı KDV, ayrı depo, Ayrı departman ve personel girişi yapabilir, ayrı iskontolar belirleyebilirsiniz.
Fatura satırında her kalemi ayrı dövizle giriş yapabilir, fatura satırında istemediğiniz alanları kaldırıp kendinize göre dizayn edebilirsiniz.
Faturanızı yerel döviz, kart dövizi ve işlem dövizi olmak üzere 3 farklı döviz türüüzerinden düzenleyebilir ve çıktısını alabilirsiniz..muhasebe programı
Parçalı kapalı fatura seçeneği ile faturanızı, fatura ekranından çıkmadan nakit, çek, senet, kredi kartı ile kapatabilir ve tek fişte muhasebeleştirebilirsiniz.
Bilnex Dynamic Ticari Programa girmiş olduğunuz alış faturalarından otomatik olarak satış faturasını oluşturabilirsiniz.
Cariye özel tanımladığınız alış-satış koşullarını hiçbir ek işleme gerek kalmadan faturaya aktarabilirsiniz.
Faturalarda plasiyer (personel) seçimi yaparak, plasiyer (personel) bazında satış-alış raporları ve prim raporları takibi işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.
Faturalarda barkodlu satış ve barkodlu alış işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.
Fatura satırında tek tuş ile seçili stoğa ait 5 satış ve alış fiyatını görüntüleyebilirsiniz.
Toplu fiyat tipi değişikliği, toplu KDV değişikliği, otomatik yuvarlama işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.
Müstahsil makbuzu
Üreticiden müstahsil makbuzu karşılığında doğrudan mal alımında düzenlenen belgedir.
Makbuzda stopaj, SSDF, bağ-kur, borsa kesintileri otomatik olarak yapılabilmektedir.
Müstahsil hizmet fişleri girilebilmekte ve dökümleri alınabilmektedir.
Ürün alım fişleri ve emanet işlemlerinden toplu müstahsil makbuzu oluşturulabilmektedir.
Kasa işlemleri takibi
Kasa modülu aracılığı ile istediğiniz sayıda nakit, çek,senet kasası tanımlayabilirsiniz.
Bir kasada tüm döviz işlemlerini takip edebileceğiniz gibi her döviz cinsi için de ayrı ayrı kasa tanımı yapabilirsiniz.
Kasadan her türlu cari cinsine (kasa, banka, masraf, personel, cari hesap) ödeme ya da tahsilat işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
Kasa defteri ile elle tuttuğunuz kasa defterini aratmayacak şekilde, raporlama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
Hizmet ve masraf işlemleri
Bu modül aracılığı ile işletmenizin genel giderlerini ya da hizmet gelirlerini takip edebilir, detaylı ekstre ve durum raporlarını alabilirsiniz.
Serbest meslek makbuzu girişlerini yapıpister matbuu ister beyaz kağıda çıktı olarak alabilirsiniz.
Masraf analiz raporları aracılığı ile gelişmiş masraf analizleri yapabilirsiniz. Aylar bazında karşılaştırmalı hizmet ve masraf raporları alabilir, muhasebe masraf hesapları ile karşılaştırmasını yapabilirsiniz.
Banka modülü
Banka modülu aracılığı ile vadeli, vadesiz, mevduat ve kredi hesapları açabilirsiniz.
Aynı banka üzerinde tahsil / teminat, çek / senet ve kredi kartı takibi yapabilirsiniz.
Para yatırma ve çekme, havale işlemleri, bankalar arası virman işlemleri takibini yapabilirsiniz.muhasebe programı
Çek ve Senet işlemleri
Ticari işlemlerinizde kullandığınız tüm bordro türleri Bilnex Dynamic Ticari Program da mevcuttur.
Girişi yapılan her çek ve senet işlemi için otomatik bir kart oluşturulmakta, çek ve senedin bütün işlemleri bu kart üzerinden takip edebilirsiniz.
Evraklarda hareket giriş ve çıkışları sırasında en uygun kriterler verilerek vadesi ve tutarı en uygun çek ve senedi belirleyebilirsiniz.
Bordro satırlarında her çek - senedin ayrı döviz cinsi ile girişini sağlayabilirsiniz.
Aylık, günlük ve haftalık periyotlarda otomatik çek &senet çoğaltma işlemlerini yapabilirsiniz.
Senet ile taksitlendirme ve tahsilat işlemlerini yapabilirsiniz.
Bordro evraklarında çek ve senetlerin ortalama vadesi, günü, vade farkı ve oranını izleyebilirsiniz.
Bankanızdan almış olduğunuz çek koçanlarınızın yaprak adedi, numarası, provizyon tutarı vb. girişini yaparak çeklerinizin miktarsal (yaprak bazında ) olarak da takibini yapabilirsiniz.
Kredi kartları
Satış sonrası kredi kartları ile tahsilat yapan ve taksitlendirme işlemi yapan firmalar için hazırlanmış bir modüldür.
Bilnex Dynamic Ticari Program ile her banka ve kredi kartı için komisyon tanımları belirlenebilmekte ve komisyonlar kredi kartı sözleşmesi ile ilişkilendirilerek, masrafların otomatik olarak banka hesabından düşmesi ve kalan rakamın mevduat hesabına işlenmesi sağlanmaktadır.
Taksitli işlemlerde de aynı şekilde firmanın bankadan tahsilat şekline bağlı olarak vadesi gelen taksitlerin ve masrafların otomatik işlenmesi sağlanmaktadır.
Önemli Hatırlatma :
Bilnex Yazılım da her ölçekte işletme için ticari program ya da diğer adı ile ticari yazılım bulunmaktadır, Ticari yazılım Paketleri ekonomik, lite ve standart şeklinde gruplandırılmıştır. Ekonomik ticari paketler giriş seviyesi kullanıcılar için, lite paketler bir üst seviye kullanıcılar için standart ticari paketler ise orta ve üst seviye işletmeler için geliştirilmiştir. Bunun la birlikte ekonomik ve lite paketlerimiz de ek kullanıcı ilavesi bulunmamaktadır.

Yazılımlar

Alpemix

TeamWiever

Cms Yazılım

BLW Client

BLW Player

Klavuzlar

Sambapos

Sambapos Mobile Client

 

Blog

05
Nis2019

İşlem Tamamlanamadı (0×00000709) .

İşlem Tamamlanamadı (0×00000709) . “Yazıcı adını iki kez denetleyin ve yazıcının ağa bağlı olduğundan emin olun. Hatasının...

18
Mar2019

Uefi flashdisk tek parça formatlama

Windows içindeki Diskpart uygulamasıyla halledebilirsiniz. Bir kaç satırlık komutla diskinizi birleştirebilirsiniz. Başlat'a basın ve çalıştır yazıp açın diskpart yazıp...

06
Kas2018

Bilnex Dynamic

BILNEX DYNAMIC - TİCARİ YÖNETİM SİSTEMİ ( TİCARİ PROGRAM )Orta ve büyük ölçekli ticari işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamak...

06
Kas2018

Bilnex Ticari Programlar

Modüller Stok Takibi √ √ √ √ √ Depo Takibi √ √ √ √ √ Sayım işlemleri Χ √ √ √ √ Seri Numarası Takibi √ Χ ...

10
Eyl2018

Kimliği Doğrulanmamış Konuk Erişimi Hatası...

Windows 10 Fall Creators güncellemesinden sonra ortaya çıkan bir hatadır. Dosya paylaşılan bir bilgisayara erişmek istediğinizde ya...

30
Tem2018

CredSSP Şifreleme Oracle Hatasının Çözümü

CredSSP Şifreleme Oracle Hatasının Çözümü (https://aligoren.com/credssp-sifreleme-oracle-hatasinin-cozumu/) Selamlar. Bu yazıda CredSSP Şifreleme Oracle Hatasının Çözümü hakkında bilgi sunacağım. Öncelikle bilmemiz...

22
Haz2018

Eviniz ve İşyeriniz Akıllı Alarm...

21 Haziran Perşembe, 2018   Eviniz ve İşyeriniz için Benzersiz bir Güvenlik Anlayışı ile Tanışın Dünya markası Bosch kalitesiyle...

25
May2018

Biges 35 ile Alarmınıza Hükmedin

Biges 365 SmartBox Nedir? Güvenlik ve konforunuz için geliştirilen çözümler ve diğer dijital/analog cihazlar tarafından üretilen sinyallerin izlenmesini,...

25
May2018

Samba pos mobile Client

Android için Mobile Client Hızlı ve doğru sipariş almanın yeni yöntemi Siparişleri doğru ve hızlı bir şekilde almak bir işletme...

25
May2018

Biges 365 - Okul Yolu...

Biges Okul Yolu ile Velilerin İçi Rahat! Tamamen Biges Mühendisleri tarafından geliştirilen Biges Okul Yolu uygulaması ile öğrenci...

«
»

Hizmetlerimiz

  • Kamera Sistemleri
  • Alarm Sistemleri
  • Network Sistemleri
  • Yazılım
  • Araç Takip Sistemleri

Körfez

   servis (@) korfezbilisim.com.tr

0 544 661 1786
0 266 373 0999
 Ziraat Bankası Arkası

Adres Tarifi

Körfez Bilişim Hizmetleri ve Güvenlik Sistemleri